Kvalitetsarbete - GDPR

Brodalen Installation ABs kvalitesarbete omfattar huvudsakligen 3 områden - Cookies, Miljöpolicy och Integritetspolicy.

Cookies

Cookies ger bättre kundupplevelse

Vår webbplats använder cookies för att utveckla webbplatsen och förbättra din upplevelse. Denna policy förklarar hur vi gör det.

Miljöpolicy

Vår strategi i miljöfrågor

Vårt miljöprogram skall kännetecknas av 
en helhetssyn.Vi skall ha kunskap om v
åra produkter

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet

Vi kommer att behandla dina personuppgifter
som vi är skyldiga att göra enligt lag eller beslut 
från myndighet.

Allmänt

Vi skall verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle.
Genom att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn
till både människa och miljö, skapar vi ny affärsmöjligheter och ökar vår konkurrenskraft.
Omsorgen om miljön skall genomsyra hela vår verksamhet och prägla vårt dagliga arbete.

Helhetssyn

Vårt miljöprogram skall kännetecknas av en helhetssyn. Vi skall ha kunskap om våra produkter, tjänster och processer utifrån hela livscykeln så att vi kan initiera, aktivt driva och påverka interna såväl som externa förbättringsprocesser som leder till minimal resursförbrukning.

Kommunikation

Vi skall leva upp till våra kunders förväntningar på säkra och miljöanpassade produkter och aktivt sprida kunskap om dem i syfte att stimulera efterfrågan på dessa produkter. Alla våra produkter skall ha miljöinformation. Vi skall arbeta för att göra den lätt tillgänglig och så tydlig som möjligt.

Kontinuerlig förbättring

Vi skall följa branchens utveckling och strategi i miljöfrågor och aktivt medverka till att valet av produkter för våra kunder uppfyller ställda krav på minskad miljöförstöring.

Transporter

Vi skall undvika onödiga transporter och körningar inom vår verksamhet samt eftersträva miljöriktiga val för transporter och fordon.

Engagemang

En förutsättning för ett aktivt miljöarbete är alla medarbetares motivation, engagemang och delaktighet. Vi skall därför arbeta för en ökad medvetenhet i miljöfrågor genom information och produktkunskap.

Brodalen Installations AB

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, eller kontakta oss för en offert eller kanske har förslag på samarbete i någon form? 
Varmt välkommen att höra av dig, antingen genom att fylla i formuläret på vår Kontakt-sida, ringa eller mejla oss.

Följ oss på Sociala medier

Sitemap | Cookies | Miljöpolicy | Integritetspolicy

© Copyright 2018 Brodalen Installations AB | All Rights Reserved
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand